Tā tas ir

Pašvaldību obligāciju garantiju nodrošina vietējā valdība, pašvaldības apakšnodalījums vai vietējo pašvaldību grupa. Visas pašvaldības obligācijas tiek iepriekš novērtētas par risku un saņem atbilstošu vērtējumu.

Lielākajā daļā gadījumu ieņēmumi no pašvaldību obligāciju īpašnieka ar obligāciju procentu maksājumiem ir atbrīvoti gan no federālā ienākuma nodokļa, gan no valsts ienākuma nodokļa (par valsti, kurā tika emitētas obligācijas). Tam var būt izņēmumi, un dažas obligācijas var tikt apliktas ar nodokļiem.

Tas, vai ienākumi, kurus obligāciju īpašnieki gūst, izmantojot obligāciju obligācijas, tiek aplikti ar nodokļiem, lielā mērā ir atkarīgs no tā, kāda veida projektus finansē šī obligācija. Piemēram, ja obligācijas tiktu emitētas, lai savāktu naudu būvniecībai, kas domāta sabiedrības labklājībai, tad šīs obligācijas, visticamāk, netiks apliktas ar nodokļiem. No otras puses, ja obligācijas tiek izmantotas projektā, kas gūst labumu tikai nedaudzām privātpersonām, tad var piemērot federālos vai valsts nodokļus.

Likumi, kas nosaka, kuras obligācijas tiks apliktas ar nodokļiem un kas nav, ir ļoti sarežģīti. Katras obligācijas aplikšana ar nodokļiem tiek noteikta pirms tā ienākšanas tirgū. Ja esat regulārs vietējo obligāciju pircējs, tad jums jāzina, ka ne visi no tiem ir atbrīvoti no nodokļiem.

Ar pašvaldības obligāciju saistītais risks (vai nodrošinājums) tiek noteikts, pamatojoties uz izdevējas iestādes spēju veikt visus maksājumus laicīgi un pilnībā, kā noteikts solīšanā starp emitentu un obligācijas turētāju. Dažādās obligācijās ir dažāda veida vērtspapīri, kuru pamatā ir saistības, kas formāli ir dokumentētas obligācijās.

Daži no tiem ir:

* Vispārējās saistību obligācijas – tās nodrošina, ka obligāciju vērtība tiks atmaksāta pēc pilnīgas ticības un emitenta kredīta. Paredzams, ka šīs obligācijas būs visdrošākās pašvaldību obligācijas un tām ir zemākās procentu likmes.

* Ieņēmumu obligācijas -Tie nodrošina, ka pēc projekta pabeigšanas obligāciju vērtība tiks atmaksāta no nākotnes ienākumu plūsmas. Maksas par šiem projektiem bieži tiek izmantotas. Šīs pašvaldības obligācijas ir nedaudz riskanta, jo tās paļaujas uz projekta veiksmīgumu un rentabilitāti. Viņiem ir nedaudz augstāka procentu likme.

* Vērtēšanas obligācijas – tie nodrošina, ka obligāciju vērtība tiks atmaksāta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma nodokļa novērtējumu īpašumiem, kas atrodas emitenta robežās.

Lai novērtētu atmaksas iespējamību, kā to obligāciju emitents nodrošina, pirms reitinga obligāciju emisijas izmanto kredītreitingu aģentūras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *