Valda murgi

Banku kredīti var kļūt grūtāk pieejami.

Vadošo banku vadītāji norāda, ka bankas saskaras ar grūtībām kreditēšanas attīstīšanas jomā. Banku spēju attīstīt kreditēšanu ierobežo vairāki faktori. Kā, piemēram,  finanšu regulatoru izvirzītās prasības par bufera (drošības) kapitāla apmēru, pieaugošs kredītrisks, likumdošanas risks ( „nolikto atslēgu” princips). Bankas uzskata, ka „Nolikto atslēgu” princips var izraisīt pirmās iemaksas un procentu likmju palielināšanu hipotekārajiem aizdevumiem.

Rezultātā hipotekārā kreditēšana var kļūt nepieejama lielākai Latvijas iedzīvotāju daļai.

Šo pašu iemeslu dēļ šobrīd visā Eiropā bankas kreditē ļoti pasīvi.

Galvenais, kas interesē banku juridiskās personas kreditēšanas gadījumā – maksātspēja, savukārt, gadījumā, ja kreditors ir nebanku aizdevējs, tad, galvenokārt, uzmanība tiek pievērsta ķīlai.